TÜBİTAK – TEYDEB (1507) KOBİ AR-GE BAŞLANGIÇ PROJE DESTEĞİ

Programın amacı nedir?

1507 KOBİ Ar-Ge Başlangıç Projeleri Destekleme Programının amacı, firma düzeyinde katma değer yaratan kuruluşların araştırma-geliştirme (Ar-Ge) çalışmalarını teşvik etmek, nitelikli ve yenilikçi faaliyetler yapmaya özendirmek ve bu yolla Türk sanayisinin Ar-Ge yeteneğinin yükseltilmesine katkıda bulunmaktır. Bu kapsamda; Türkiye’de yerleşik, katma değer yaratan kuruluşların Ar-Ge nitelikli proje harcamalarının, en az ikisi ortaklı başvuru olmak kaydıyla ilk beş (5) projede %75’e varan oranlarda geri ödemesiz (hibe) desteklenmesi amaçlanmaktadır.

TÜBİTAK, KOBİ Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı ile, Özel Sektör kuruluşlarının,(KOBİ İşletmelerine) araştırma-teknoloji geliştirme ve yenilikçilik yeteneği ile rekabet gücünü yükseltmek amacıyla, proje esaslı araştırma-teknoloji geliştirmeye kaynak ayırmasını özendirecek, yenilik, katma değer yaratan çalışmaları desteklemektedir.

Destek Miktarı: 500.000 TL

Destek Oranı: Max %75 (Harcama kalemlerine göre değişiklik gösterir, hiç bir şekilde %75′ i aşamaz)

Proje süresi: Destek süresi proje bazında en fazla on sekiz (18) aydır. Bu süre hiçbir şekilde aşılamaz.

 Destek Ödemeleri: Hak ediş usulüyle yapılır.

1 Ocak – 30 Haziran ve 1 Temmuz – 31 Aralık dönemlerinde yapılan harcamalar beyan edilir. Destek oranında hibe geri ödenir.

 Desteklenen gider kalemleri;

a) AR-GE projesinde görevli personel giderleri (Toplam maliyet (brüt maaş+SSK işveren payları+ikramiye))

b) Seyahat giderleri Proje personeline ve varsa teknik danışmanlara ait seyahat giderleri.

c) Alet, teçhizat, yazılım ve yayın alım giderleri

d) Ülke içindeki üniversiteler, TÜBİTAK’a bağlı Ar-Ge birimleri, özel sektör Ar-Ge kuruluşları ve benzeri Ar-Ge kurum ve kuruluşlarına yaptırılan Ar-Ge hizmet giderleri

e) Yurtiçi ve yurtdışı danışmanlık hizmeti ve diğer hizmet alım giderleri (Ülke içindeki üniversiteler, TÜBİTAK’a bağlı Ar-Ge birimleri, özel sektör Ar-Ge kuruluşları ve benzeri Ar-Ge kurum ve kuruluşlarına yaptırılan Ar-Ge hizmet giderleri)

f) Malzeme ve sarf giderleri

g) Proje çıktısı ürün ile ilgili olarak, yalnızca Türk Patent Enstitüsü’nden alınacak patent, faydalı model ve endüstriyel tasarım tescil giderleri.

h) Proje hazırlama danışmanlık giderleri

ı) Yeminli Mali Müşavir tasdik raporları giderleri

 Desteklenmeyen gider kalemleri;

a) Katma değer vergisi,

b) Her türlü kar, fırsat maliyeti, sermaye kullanım maliyeti, sözleşme masrafları,

c) Kur farkları, amortismanlar, depozitolar, avans ödemeleri,

d) Dağıtım, pazarlama ve reklam giderleri,

e) Coğrafi işaret tescil giderleri, marka tescil giderleri,

f) Huzur hakkı, murahhas azaya ödenen üyelik ücretleri, brüt ücretin yanında teşvik, motivasyon, vb. prim giderleri,

g) Personele nakdi ya da ayni olarak verilen yemek ve servis/ulaşım giderleri,

h) Kuruluş ortaklarına ait Bağ-Kur primleri, sosyal yardımlaşma vakıf ödentileri,

i) Taksi, metro ve benzeri şehir içi ulaşım giderleri,

j) Şehir içi nakliye giderleri (gümrüklerden ve limanlardan yapılan nakliye hariç) ve posta giderleri,

k) Seyahatlerde araç kiralama giderleri, özel oto ve kuruluş otosu ile yapılan seyahatlerde kullanılan yakıt giderleri,

l) Proje Ar-Ge faaliyetleri ile ilintili olmayan üretime yönelik altyapı yatırımı ağırlıklı giderler,

m) Fotokopi makinesi, projeksiyon cihazı gibi büro makineleri, büro mefruşatı,

n) Isıtma, aydınlatma ve üretimde sarf edilen enerji masrafları, su giderleri,

o) Telefon, faks, haberleşme, internet kullanım maliyetleri,

p) Vergi mevzuatında kabul edilmeyen giderler,

q) Ofis, depo, stand kira giderleri,

r) İnşaat ve tesisat giderleri,

s) Kırtasiye giderleri,

t) CE (test giderleri desteklenir) ve kalite belgelendirme giderleri,

 

Proje başvurusu nasıl yapılır?

Programa 7/24 online olarak eteydeb.tubitak.gov.tr adresindeki PRODIS sistemi üzerinden başvuru yapılabilir. Ancak kanuni ve işmerkezi yurtdışında bulunan işletmelerin dar mükellefiyet statüsündeki Türkiye’de yerleşik temsilcilik ve şubeleri ile vakıflar, dernekler ve bunların iktisadi işletmeleri, kooperatifler, birlikler, şahıs şirketleri ve adi ortaklıklar bu program kapsamında başvuru yapamazlar.

 1507 Programı’nın Avantajları;

1507 Programı KOBİ’ler için daha avantajlı hale getirilmiştir. Yapılan önemli değişiklikler şunlardır:

  • Programın %75 oranındaki hibe desteğinden en fazla ilk iki projesi için yararlanabilen KOBİ’lere, –en az ikisi ortaklı başvuru olmak kaydıyla- ilk beş projelerinde Programdan destek alabilme hakkı tanındı,
  • 1512 “TÜBİTAK Bireysel Girişimcilik Aşamalı Destek Programı” kapsamında kurulmuş veya 5746 sayılı kanun kapsamında Teknogirişim Sermayesi Desteğinden yararlanmış KOBİ’lerin bu Programa ilk başvurularında; başvuruların özel kriterlerle değerlendirilmesi, desteklenen projelere bütçenin %10’u kadar genel gider ödenmesi, birden fazla transfer ödemesi (ön ödeme) yapılabilmesi gibi avantajlar sağlandı.
İLETİŞİM
Ayrıntılı bilgi için bizi arayın.
  • Beşevler Mh. Aktaş Sk Bursa
  • +90 224 443 70 90
  • +90 224 443 70 91