Bu programla, üniversite/kamu araştırma merkez ve enstitülerindeki bilgi birikimi ve teknolojinin, Türkiye’de yerleşik ve proje sonuçlarını Türkiye’de uygulamayı taahhüt eden kuruluşların ihtiyaçları doğrultusunda, ürüne ya da sürece dönüştürülerek sanayiye aktarılması yoluyla ticarileştirilmesine katkı sağlamak amaçlanmıştır.

 Programın uygulama esaslarında; Müşteri Kuruluş olarak anılan özel sektör kuruluşu ve Yürütücü Kuruluş olarak anılan üniversite ya da kamu araştırma merkez ve enstitüsü bir İşbirliği Sözleşmesi imzalayacaktır. Bu sözleşme çerçevesinde Yürütücü Kuruluş tarafından yapılacak; yeni bir ürün üretilmesi, mevcut bir ürünün geliştirilmesi, iyileştirilmesi, ürün kalitesi veya standardının yükseltilmesi veya maliyet düşürücü nitelikte yeni tekniklerin, yeni üretim teknolojilerinin geliştirilmesi projesi TÜBİTAK ve Müşteri Kuruluş tarafından finanse edilecektir.

 Destek Kapsamı:

Programa, Müşteri Kuruluş ve Yürütücü Kuruluş ortak başvuru yapabilecektir.

 Destek miktarı: 1 milyon TL’ye kadar olan proje bütçesi desteklenebilecektir.

Destek Süresi: Azami destek süresi 24 aydır.

Destek oranı: TÜBİTAK’ın karşılayacağı bütçe oranı, Müşteri Kuruluş KOBİ ise proje bütçesinin %75’i, Büyük ölçekli ise %60’ıdır. Kalan tutar Müşteri Kuruluş tarafından karşılanacaktır.

 

 • Müşteri Kuruluş ve TÜBİTAK’ın Yürütücü Kuruluş tarafından açılacak proje özel hesabına aktaracakları tutarlar, proje başlangıç tarihinden başlayacak şekilde tanımlanan 6’şar aylık dönemlerdeki proje giderlerine orantılı olarak ve taksitler halinde yapılacaktır.
 • Yürütücü Kuruluş, Müşteri Kuruluştan dönemsel bütçenin %10’unu aşmamak kaydıyla hizmet alabilecektir, bu kapsamda müşteri kuruluş proje sorumlusunun giderleri de desteklenebilecektir. Böylece müşteri kuruluşun projeye sağladığı katkı payının bir bölümü, hizmet alımı karşılığında müşteri kuruluşa geri ödenebilecektir.
 • Farklı üniversitelerden araştırmacılar aynı proje ekibi içinde yer alabilecektir.
 • Proje Teşvik İkramiyesi, 6 aylık dönemlerin teknik değerlendirmesi yapıldıktan sonra proje ekibindeki araştırmacılara ödenecektir.
 • TÜBİTAK’a proje öneri başvurusu yapılmadan önce müşteri ve yürütücü kuruluş arasında TÜBİTAK’ın belirlediği asgari şartları içeren işbirliği sözleşmesi imzalanır.

Desteklenen Gider Kalemleri;

Yürütücü Kuruluşa ait KDV dahil olmak üzere;

 • Sözleşmeli Personel & Bursiyer,
 • Seyahat (Yurtiçi & Yurtdışı ulaşım ve konaklama),
 • Alet/Teçhizat (bir kısmı veya tamamı proje sonunda müşteri kuruluşa devredilebilir),
 • Malzeme ve Sarf Giderleri,
 • Hizmet Giderleri (proje toplam bütçesinin en fazla %20’si kadar) desteklenir.
 • Fizibilite Projesi Desteği (1 Şubat 2013 tarihinden itibaren, 1505’te proje başvurusundan ve Müşteri Kuruluş proje için herhangi bir ödeme yapmadan önce; projenin teknik yapılabilirliğini ve Yürütücü akademisyenin proje konusundaki yetkinliğini gösterecek ön çalışmaların yapılabilmesi için Yürütücü Kuruluşa 3 ay süre ve tamamı TÜBİTAK tarafından karşılanacak 10.000 TL destek verilmektedir)

(NOT: Danışmanlık giderleri desteklenmez. Ayrıca Müşteri Kuruluştan mal ve teçhizat satın alınamaz.)

 Proje başvurusu nasıl yapılır?

Proje Değerlendirme ve İzleme Sistemi (PRODİS) üzerinden yapılır (https://eteydeb.tubitak.gov.tr)

 • Yılın 365 günü Proje Başvurusu yapılabilir.
 • Tüm Proje Önerisi Formları Proje Yürütücüsü tarafından doldurulur,
 • TÜBİTAK’tan ön kayıt onayı alınır,
 • Müşteri Kuruluş onayına gönderilir,
 • Müşteri Kuruluş Yetkilisi başvuru gönderimini tamamlar. Bu tarih ‘Proje Başvuru Tarihi’dir.
İLETİŞİM
Ayrıntılı bilgi için bizi arayın.
 • Beşevler Mh. Aktaş Sk Bursa
 • +90 224 443 70 90
 • +90 224 443 70 91